skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí

V únoru zpracovávali žáci 6. ročníku v hodinách VkZ a VkO skupinový projekt na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Každá třída se rozdělila na 6 skupin. Jejich zástupci si vylosovali různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace. Pomocí návodných otázek se skupiny pokusily co nejpřesněji popsat správný postup během dané události. Poté svoje nápady upřesnily podle nastříhaných lístků se správnými i špatnými odpověďmi. Teprve pak si žáci zkontrolovali svou práci podle vzorového řešení. Dalším úkolem bylo vytvořit nástěnný přehled. Každá skupina potom „poučila“ své spolužáky, jak by se měli (a neměli) během dané mimořádné situace chovat. Všechny svoje znalosti si na závěr žáci ověřili zodpovězením 40 testových otázek.

Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, březen 2018 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, březen 2018

Mgr. Denisa Dosoudilová

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti