skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Zahájení práce školního parlamentu

Školní parlament zahájil svoji činnost hned první školní den, kdy členové našeho parlamentu vítali hudbou žáky před školou. První zářijové pondělí se pak uskutečnilo slavnostní zahájení našeho školního parlamentu. Sešli jsme se tentokrát v jídelně, kde pro nás bylo připraveno malé občerstvení. Celé zasedání moderoval Lukáš Nerud. Navzájem jsme se představili a přivítali jsme naše nové členy a novou koordinátorku paní učitelku Annu Klímovou. Nové členy jsme seznámili s činností a fungováním parlamentu. Nakonec jsme si zahráli i hru. Setkání jsme si zpříjemnili pouštěním krásných písniček a všichni se dobře bavili. Na dalším zasedání jsme se již pustili do práce. Podařilo se nám vymyslet akce, které bychom chtěli s „parlamenťáky“ realizovat. Nejbližšími akcemi budou projekt 72 hodin a náš prožitkový kurz. Také máme velkou radost, že se nám podařilo, s podporou vedení školy, zřídit automat na školní pomůcky. Automat stojí již na chodbě na druhém stupni a je opravdu hojně využíván žáky naší školy. Naplánováno máme mnoho dalších akcí, na které se již moc těšíme a doufáme, že se budou líbit všem žákům i učitelům.

Zahájení práce školního parlamentu, září 2016 Zahájení práce školního parlamentu, září 2016 Zahájení práce školního parlamentu, září 2016 Zahájení práce školního parlamentu, září 2016 Zahájení práce školního parlamentu, září 2016 Zahájení práce školního parlamentu, září 2016 Zahájení práce školního parlamentu, září 2016

Karolína Luščanová, členka ŠP

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti