skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Movers na ZŠ Masarova již počtvrté

28. květen 2013 byl velmi významný pro 15 žáků pátých ročníků. Tento den skládali svoji první mezinárodní zkoušku z angličtiny YLE (Young Learners English) v kategorii Movers. První část zkoušky obsahovala poslechové testy, druhá část zkoušky prověřila jejich jazykové znalosti a dovednosti v oblasti čtení a psaní. Nakonec žáci absolvovali samostatný ústní pohovor, ve kterém prokázali svoje komunikační dovednosti. Celou zkoušku organizovaly a řídily examinátorky z British council v Brně – I. Odehnalová a L. Nepivodová, se kterými naše škola výborně spolupracuje už několik let. Obě examinátorky žáky pochválily za předvedené výkony a ukázněné chování v průběhu celé zkoušky. Písemné testy budou zaslány k ohodnocení do Univerzity v Cambridge.

A kdo nyní bude netrpělivě čekat na certifikát ze své první velké mezinárodní zkoušky? Jsou to tito žáci:
Samuel Čus, Daniel Dobšík, Lucie Drápelová, Kristýna Homolková, Táňa Jagošová, Matyáš Jekl, Denisa Kocmanová, Kateřina Kunstová, Ondřej Lacina, Dominika Miková, Magdaléna Noštinská, Zuzana Přikrylová, Šárka Smékalová, Eliška Svobodová a Nikol Svobodová.

Movers na ZŠ Masarova již počtvrté, květen 2013

Přejeme všem, aby v této zkoušce obstáli co nejlépe. Věříme zároveň, že tato zkouška bude impulsem k dalšímu studiu anglického jazyka a mnohým žákům pootevře dveře do světa cambridgeských zkoušek.

Mgr. Eva Loukotková

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti