skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Prezentace školního parlamentu ZŠ Masarova spojená s exkurzí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 22.11.2011 v časných ranních hodinách jsme se sešli na hlavním nádraží, abychom stihli vlak do Prahy. Na nádraží se objevilo pět polospících postav: Lucie Měsíčková, Patrik Cibere, Tadeáš Stehlík a já. Pátou osobou byl náš pedagogický dozor Mgr. Martina Kadlčková. O půl šesté jsme nastoupili do vlaku směr Praha. Ve vlaku jsme kromě zábavy stihli i nutnou přípravu na nadcházející akci, jako například definitivní rozdělení snímků v prezentaci či hledání pauzy na oběd v časovém harmonogramu. Když jsme dojeli do hlavního města, už bylo světlo, větší teplo a osm hodin. Po krátkém bloudění na stanici metra a krátké cestě metrem jsme se dostali před budovu organizace Gemini. Tuto, jak byla žáky nazvána, chatku u Vltavy jsme si prohlédli a spěšnou chůzí jsme se vydali k Poslanecké sněmovně. Prošli jsme bezpečnostní kontrolou, několika dveřmi a byli jsme v zasedací místnosti Výboru pro sociální politiku, která se nachází v bývalé konírně Šternberského paláce, a která se měla stát místem k představení našich prezentací. Sešlo se tam třináct škol z celé republiky. Naše škola šla na řadu jako první. Po odprezentování následovala diskuze. V diskuzi jsme si mohli ujasnit věci, které nám nebyly zcela jasné. Po diskuzi nás čekala krátká svačinová pauza a prohlídka Thunovského paláce, kde se nachází zasedací sál Poslanecké sněmovny. Dozvěděli jsme se něco historii a účelu paláce. Samotná prohlídka zasedacího sálu byla zajímavá, neboť jsme se blíže seznámili s technickou stránkou fungování Poslanecké sněmovny. Tato krátká exkurze se všem velmi líbila. Krátce po skončení prohlídky jsme se oblékli, sbalili jsme si svých pět moravských švestek a šli na oběd do známé restaurace Malostranská beseda. Oběd byl považován za jeden z nejlepších okamžiků dne. Když byli všichni zasyceni, tak jsme se vydali znovu do domu organizace Gemini, kde jsme zhodnotili akci. Pak už jen následovala dlouhá cesta domů, kterou jsme zakončili tam, kde jsme ji začali, to je na hlavním nádraží. Dorazili jsme všichni unavení, ale plní zážitků z tohoto dlouhého dne.

Matěj Kos

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti